15Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. 2 For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 35 Dahil # 1 Ha. Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 6:18–7:42. sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Hebrews 11:1. 10At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 5Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Showing page 1. Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at … 3Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 9May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. And light was made. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 7Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Hebrews 11:6 By Faith. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 8Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … 16Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. of or in Hebrew. ... etc. Defenition(s) of the Hebrews or the Jews. (countable) A descendant of the biblical Patriarch Eber. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin Hebrew language sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 1. God’s Final Word: His Son. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 14Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. 3 And God said: Be light made. 4:25-37; 2 Mcb. 13Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? ... etc. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. Warning to Pay Attention. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. 1 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Example(s) But the writers aren't merely parroting what they learned in Hebrew school - they're analyzing it as a parable of corporate politics as well as piety. May mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 9Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. Browse ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation memory. Hebrew - Tagalog diksyunaryo online sa Glosbe. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; In Hebrews 4:1, the author states that the promise of entering God’s rest still stands. 4Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; Hebrews 4:1-13 New International Version (NIV) A Sabbath-Rest for the People of God 4 Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Showing page 1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. Ang Kabuhayan ng mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem. We also provide more translator online here. (uncountable) The writing system used in Hebrew language. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak?